Toestemming voor een containerterminal aan Verhuellweg 1 C te Doesburg

DeDoesburggids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor een containerterminal aan Verhuellweg 1 C te Doesburg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een Omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is Verleend Zaakid: ODRA22AB1893 Omschrijving: oprichtingsvergunning voor een containerterminal Adres: Verhuellweg 1 C te Doesburg Activiteiten: Het ontgassen van containers. Besluit: verleend Datum ondertekening: 17-01-2024 Datum verzending: 17-01-2024 Inzien Het bovengenoemde besluit in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten liggen ter inzage van vrijdag 23 februari 2024 tot en met 5 april 2024 ter inzage in het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2. U kunt hiervoor per telefoon een afspraak maken via 0313 48 13 13. Kijk voor de openingstijden op https://www.doesburg.nl/. Indien u de bijbehorende documenten bij deze wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer, ODRA22AB1893. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Indienen beroepschrift Belanghebbende, die door deze beschikkingen rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen bovengenoemde periode, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u zenden aan; Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het onderwerp naar voren heeft gebracht. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende beroepschrift bijvoegen.

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDoesburggids.nl op 23-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Doesburg, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDoesburggids.nl
Redactie deDoesburggids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Doesburg
  2. 2ebcf9063c776eef34572db5ac291684

Gerelateerde berichten