Wat vindt u van het ontwerp ‘Beleidsnotitie verdere verruiming zonnepanelenbeleid gemeente Doesburg’ met dakvlakkenkaart?

DeDoesburggids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Wat vindt u van het ontwerp ‘Beleidsnotitie verdere verruiming zonnepanelenbeleid gemeente Doesburg’ met dakvlakkenkaart?.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2023 ingestemd met het ontwerp.AanleidingGemeente Doesburg heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te halen, is in de Routekaart Doesburg Energieneutraal vastgesteld met een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2020 t/m 2022. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Doesburg in 2021 haar beleid verruimd voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen het Rijks beschermd stadsgezicht. Het beleid is inmiddels twee jaar in werking en geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Ook wil de gemeente het beleid verder verruimen vanwege de toenemende prioriteit voor klimaat, energietransitie en duurzaamheid. Niet alleen ingegeven door milieuoverwegingen, maar ook vanwege de recente energiecrisis en de noodzaak het gasverbruik terug te brengen. Wat gaat er veranderenTen opzichte van het huidige zonnepanelenbeleid zijn de volgende wijzigingen verwerkt.Meer duidelijkheid voor aanvrager door onderscheid tussen panden, straten en/of gebiedenHet huidige beleid gaat uit van maatwerk doormiddel van het stellen van algemene en specifieke voorwaarden met voorbeelden, die tijdens de toetsing van de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt beoordeeld door de Commissie Omgevingskwaliteit. Dit is ons onafhankelijk adviesorgaan voor het beoordelen van (bouw)plannen aan de redelijke eisen van welstand en monumentenzorg. De commissie beoordeelt onder andere de zichtbaarheid van de zonnepanelen vanuit de openbare ruimte en de impact hiervan op de stedenbouwkundige kwaliteit en monumentale waarden van het Rijks beschermd stadsgezicht en/of monument. Door deze werkwijze is het voor de aanvrager vooraf niet (altijd) duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.De gemeente wil van deze werkwijze afstappen en onderscheid maken tussen panden, straten en/of gebieden waardoor het beleid direct ruimer wordt. Op een dakvlakkenkaart kan iedere inwoner van de binnenstad zien of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen, waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt tussen platte en hellende daken. Dit laatste is relevant voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning blijft nodig. De gemeente controleert de aanvraag om te zien of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dus ook voor een groen dak op het dakvlakkenkaart blijft een vergunning nodig.Meer mogelijkheden door verdere verruimingTen opzichte van het huidige beleid wordt voorgesteld om op meer daken zonnepanelen toe te staan. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden op pand- en straatniveau. Bij recente bouwwerken aan de randen van het Rijks beschermd stadsgezicht, worden bijvoorbeeld ook zonnepanelen aan de voorzijde toegestaan. Maar ook in het centrum worden zonnepanelen op zijdakvlakken en achterdakvlakken, welke (beperkt) zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, meer toegestaan. De daken van het Arsenaal, de Martinikerk, het Stadshuis, de Waag en de Gasthuiskerk zijn daarbij volledig uitgesloten vanwege de hoge cultuurhistorische waarden. Experts hebben ingestemd met het nieuwe beleid van de gemeenteHet ontwerp ‘Beleidsnotitie verdere verruiming zonnepanelenbeleid gemeente Doesburg’ met dakvlakkenkaart is ter advies voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Adviescommissie Cultuurhistorie (AC) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Alle partijen hebben positief ingestemd met het ontwerp. Gewijzigde voorwaarden voor plaatsing van zonnepanelenHet grootste verschil in de voorwaarden tussen het huidige beleid en voorliggend ontwerp is dat de voorwaarde voor kleurstelling (roestbruine panelen op roodbruine pannen) alleen nog wordt vereist voor daken van gemeentelijke en/of rijksmonumenten, die zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied. De overige voorwaarden zijn grotendeels hetzelfde als in het vigerende beleid. Ook is in de toelichting een stappenplan opgenomen voor initiatiefnemers, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt wanneer zij zonnepanelen wensen te plaatsen.Wat als u hierover meer wilt weten?Het ontwerp ‘Beleidsnotitie verdere verruiming zonnepanelenbeleid gemeente Doesburg’ met dakvlakkenkaart kunt u vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met 1 februari 2024 inzien.   De stukken kunt u bekijken op www.doesburg.nl/duurzaamheid en een fysiek exemplaar kunt u inzien op het stadskantoor aan de Philippus Gastelaarsstraat 2. U kunt hiervoor per telefoon een afspraak maken via 0313 48 13 13. Kijk voor de openingstijden op www.doesburg.nl.Wat als u uw mening wilt geven?Tot zes weken na donderdag 21 december mag u uw mening over ontwerp doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer (0313) 481 431.VervolgprocesNa afloop van de zienswijzentermijn worden alle ontvangen reacties betrokken op het ontwerp. Vervolgens wordt de gemeenteraad voorgesteld om de ontwerpen (gewijzigd dan wel ongewijzigd) vast te stellen. Naar verwachting in de raadvergadering van april.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDoesburggids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Doesburg, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDoesburggids.nl
Redactie deDoesburggids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Doesburg
  2. gmb-2023-540201

Gerelateerde berichten