Ontwerp Woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2028

DeDoesburggids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp Woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2028.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Doesburg moet een fijne plek zijn voor jong en oud. Want hoe mooi zou het zijn als Doesburgers die hier zijn opgegroeid en wooncarière willen maken, hier woonruimte kunnen vinden. Door de druk op de woningmarkt, stijgende huizenprijzen en toenemende kosten voor levensonderhoud wordt het voor bepaalde groepen steeds lastiger om een betaalbare en passende woning te vinden. Aan de andere kant is in Doesburg het aandeel goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen ten opzichte van andere gemeenten relatief hoog. Doesburg wil meer balans brengen in de woningvoorraad. Dit vraagt om de bouw van méér middeldure en dure koopwoningen, waarmee ook nieuwkomers in Doesburg kunnen settelen. Aan de andere kant krijgt Doesburg als gevolg van een vergrijzende samenleving te maken met een toename in het aantal zorgvragers. De gemeente Doesburg wil met haar stakeholders zich op deze toenemende vraag zo goed mogelijk voorbereiden. Dit en heel veel andere relevante zaken valt te lezen in de ontwerp woonzorgwelzijnvisie die voor een ieder is te raadplegen op www.onsdoesburg.nl De woonzorgwelzijnvisie 2024-2028 wordt in mei 2024 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Over het ontwerp zijn gesprekken gevoerd met onder andere onze lokale (woonzorg)partners Het ontwerp ligt vanaf 8 februari 2024 tot en met 21 maart 2024 ter inzage zodat iedereen hierop kan reageren. Ontvangen reacties op de ontwerpvisie worden anoniem verwerkt in een inspraaknotitie. Deze notitie wordt samen met de ontwerp-woonzorgwelzijnvisie in mei 2024 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Wilt u de ontwerp-woonzorgwelzijnvisie inzien? 1.U kunt de visie digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).2.U kunt de visie digitaal ook digitaal bekijken via Berichten over Woon-zorg-welzijn-visie | in Praat mee op OnsDoesburg. Ook kunt u de stukken fysiek inzien bij de publieksbalie in ons stadhuis, Philippus Gastelaarstraat 2 in Doesburg. Dit kan tijdens de normale openingstijden. Wilt u reageren op het ontwerp? Hiervoor kunt u een e- mail sturen aan info@doesburg.nl (t.a.v. Antoon van Buren). Maar u kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Doesburg, Postbus 100, 6980 AC Doesburg. Vragen? Heeft u vragen over de inhoud en/of procedure van de ontwerp-woonzorgwelzijnvisie? Stuur dan een e-mail naar antoon.van.buren@doesburg.nl  of bel 0313-481365.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDoesburggids.nl op 07-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Doesburg, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDoesburggids.nl
Redactie deDoesburggids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Doesburg
  2. gmb-2024-55933

Gerelateerde berichten